Over

Ina Kleijwegt

Ina Kleijwegt is stedenbouwkundig ingenieur, afgestudeerd aan de Technische Universiteit van Delft op Urban design en Stad & Regio. Zij heeft ruime ervaring met het maken en bouwen van ruimtelijke plannen in bestaand gebied. Programmatisch gewend om naast fysieke input ook sociale en economische belangen mee te nemen. Bijvoorbeeld in de profilering van Oud Zuid in Rotterdam. Naast ontwerpervaring heeft zij ontwerpateliers in Polen en aan studenten van de Academie van Bouwkunst Rotterdam gegeven. Ze is nieuwsgierig, onderzoekend open en creatief!

  • Stedenbouwkundige
  • ina@welovethecity.eu

Tools