Over

Rahul Dewan

Rahul Dewan, Urban Planner, studeerde in 2017 af als Master of Science in Urbanism aan de Technische Universiteit Delft. Sindsdien werkt hij als stedenbouwkundige en onderzoeker bij WeLoveTheCity. Zijn expertise ligt in participatieve planning en capaciteitsopbouw die wordt geformuleerd in een creatieve coalitie tussen burgers, overheid en ondernemers. Momenteel werkt hij aan de stedelijke uitdagingen en wijkontwikkeling in Enschede, Nederland, aan een training programma voor stedenbouwkundige in Rwanda en de ontwikkeling van een betaalbare woningsschema samen met het Kadaster in Ghana. Daarvoor werkte hij als projectarchitect in India met de nadruk op het belang van een inclusieve en participatieve stadsontwikkeling.

  • Stedenbouwkundige
  • rahul@welovethecity.eu

Tools

Rahul Dewan:

Het betrekken van burgers en bedrijven bij de besluitvorming voor stedelijke ontwikkeling is een uitdaging. Een methodologie die een kader schept voor acties met een co-effect kan echter innovatieve trends zetten.