Over

Roel Minnaard

Roel werkt sinds augustus 2021 bij WeLoveTheCity als bestuurskundige. Hiervoor heeft hij gewerkt voor een internationaal adviesbureau en heeft Roel stagegelopen bij een gemeentelijke organisatie waar hij zich hoofdzakelijk bezighield met ruimtelijke beleidsvraagstukken. Vanuit zijn achtergrond heeft Roel in eerdere projecten gewerkt aan thema’s als burgerparticipatie in de ruimtelijke omgeving met specifiek aandacht voor co-creatie. Ook heeft hij meegewerkt aan adviesprogramma’s voor stedelijke transformatieopgaves. Hiernaast heeft hij onderzoek gedaan naar top-down gebiedsontwikkelingsprocessen in de context van overheidsgestuurde gentrificatieprocessen en de implicaties van gebiedsontwikkeling op beleidslegitimiteit en burgerinitiatieven. Roel heeft een master in Urban Governance aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, waarin stedelijke ontwikkeling wordt benaderd vanuit een publiek en bestuurskundig oogpunt.

  • Bestuurskundige
  • roel@welovethecity.eu

Tools

Roel Minnaard:

Een stad wordt niet gemaakt op papier, maar door maar gewoon eens wat te proberen. Laten we daar mee beginnen.