Tool

Gemeente investeert in vastgoed

Samenwerken aan nieuwe huisvesting die een katalysator kan zijn voor nieuwe initiatieven? Werk dan nauw samen met lokale partijen bij het formuleren van het programma van eisen en het beoogde imago.

Tools