Tool

Green incentives (energie, water, afval)

Samenwerken aan een klimaatadaptieve, natuurinclusieve en circulaire stad? Ondersteun dat dan niet alleen met kennis, maar ook met ruimte en financiële middelen.

Tools